Utvalda artiklar

Humanitär hjälp i Afrika

SSIO har skickat mat till Sydafrika, Kongo, Togo, Gabon och Benin.

Humanitär hjälp på Filipinerna

Humanitär hjälp i Tacloban på Filipinerna. Aktiviteter och reflektioner från hjälpinsatser på Filipinerna efter en tyfon med 5 gradig styrka i November 2013.

Värna om vår planet

Värna om vår planet. Projektet Värna om planeten är ett globalt samhällsprojekt inom SSIO som vill inspirera människor att minska utnyttjandet av resurser och materiella ägodelar och därmed minska vår belastning på ekologin och värna om miljön. 2019 års tema är "Dags för handling"

Judiska högtider

Det judiska firandet av Rosh Hashanah och Yom Kippur motiverar de som följer Judendomen till att reflektera över sina handlingar och känslor.

Naturen är Guds klädnad

Naturen är Guds storslagna gåva till mänskligheten. Vi bör visa naturen vördnad, aktning och tacksamhet. Detta är utdrag ur boken " Naturen är Guds klädnad" med citat ur Sathya Sai Babas tal om naturen.

Meditation

Verklig meditation innebär att fullständigt glömma sin identifiering med kroppen. Man har helt gett upp bundenheten till sina sinnen. Endast då är sinnet stilla.

Jultal om Jesus

Välj Jesus som din vägvisare. Följ hans exempel. Låt ditt medvetande gå igenom samma utvecklings-stadier som hans. Gör andliga övningar.

Kvinnornas dag 19 November

Sathya Sai Baba beskriver att kvinnor har styrkan och kvalitéerna att vara ledare inom alla aspekter av samhället - familjen, närsamhället och landet.

Religionernas enhet

Kärlek är grundprincipen i alla religioner. Sathya Sai Baba sa att det bara finns en religion - Kärlekens religion. Hans uttalande hänvisar till religionernas innersta kärna och huvudsakliga innebörd - Kärlek.

Ideellt arbete

Stockholmsgruppen lagar och serverar regelbundet gratis vegetarisk mat på Ny Gemenskaps restaurang för hemlösa. Här är en artikel om gratis mat, sång och info om SSIO:s ideella arbete i Ukraina. För mer information kontakta info@sathyasaiorg.se eller saisverige@gmail.com.

Nyheter och meddelanden

Månadens reflektion

Fördjupa ert sinne i goda tankar och världen kommer att bli bra. Absorbera dåliga tankar och världen blir dålig. Så ni bör minnas endast de goda tankarna tänk, planera och gör endast goda gärningar och tala och utför bara det goda. Som ett resultat kommer ni att efterlikna Gud, källan till allt gott.   Sathya Sai Baba 7 mars 1978

Lovsång Stockholm Sathya Sai Center, Hagalundsgatan 40

Lovsång 15/ 6 på zoom se info gmail Börjar igen 18/8 kl 14.30 ordinarie plats

Ideellt arbete under 2021

Sathya Sai Center Stockholm lagar och serverar regelbundet gratis vegetarisk mat på Ny Gemenskaps restaurang för hemlösa. Sathya Sai Centre Stockholm regularly cook and serve free food in Ny Gemenskap´s restaurant for homeless.

Urval från Internationella Aktiviteter