Hundratusentals människor över hela världen påverkas varje år av naturkatstrofer. Naturen slår till mitt i mänsklighetens hjärta på ett ofta oväntat sätt och lämnar bakom sig  en kedja av förstörelse av liv, egendom och civilisation. Naturkatastrofer så som jordbävningar, översvämningar, tsunamins, orkaner, svält, tornados och skogsbränder har orsakat kaos vilket är ett rop till mänskligheten att reagera med samarbete, generositet, frikostighet och   obevekliga ansträngningar att skapa fred och normalitet mitt i kaos och förstörelse.

Nuvarande livsmedels kriser i Afrika

Världen är förnuvarande indragen i en global pandemi vars påverkan sprits bortom mänskligt liv och hälsa, till ekonomiska kriser och livsmedelsbrist.  Afrikanska kontinenten har påverkats hårdast både på ekonomisk nivå och livsmedelsförsörjning. Många av dess länder har stått inför svärmar av gräshoppor som förstör hundratals hektar av odlad mark regionala konflikter och torka.

Därtill kommer Covid -19 med dess följder av hälsokriser, rese- transport- och handels restriktioner samt ökad gränskontroller har resulterat i alvarliga störningar i produktion och leverans av livsmedel. Som ett resultat har halva den Afrikanska kontinenten brist på livsmedel och antalet människor i världen som är undernärda förväntas fördubblas under 2020. När livsmedel blir en bristvara förändras sammansättningen av den sparsamma dieten människor får, till att domineras av kolhydrater och människorna har fortfarande väsentligt stor hunger. Ökad och kronisk hunger kan eda till död, sjukdom och ekonomisk ruin och skapar på det viset en ändlös cykel av försämrade liv.

SSIO:s Humanitära svar på livsmedels försörjning i Afrika

Som svar på nuvarande och förestående livsmedelsbristen i Afrika pådriven av pandemin SSIO analyserat livsmedelsbehovet, därefter inköpt

livsmedel, paketerat transporterat, distribuerat och levererat omkring 100 ton med mat till Afrika i stora containers.

Precis som i slutet av Augusiti 2020 har flertalet 20 fots långa container med mat fraktats till Syd Afrika, Kongo, Togo, Gabon&Benin.

SSIO ( Sathya Sai Internationella organisationen) kommer också att sända mat till Elfenbenskusten och Senegal. Varje container innehåller 19- 20 ton med mat som räcker till ungefär 1 300 familjer per månad.

SSIO medlemmar från hela världen är tacksamma för möjligheten att bistå sina bröder och systrar i Afrika och erbjuda  hjälp och hopp.