Studiematerial på svenska

Sathya Sai Babas andliga undervisning täcker ett stort antal av ämnen och  är relevant för vår tids utmaningar och andvändbar för individer av olika bakgrund, kön, nationaliteter, religioner och kulturer. En omfattande samlig av Sathya Sai Babas undervisning på engelska är tillgänglig under länken "Sathya Sai Babas tal och skrifter".

Studiematerialet är en samling av artiklar och vägledning inom speciella ämnesområden översätta till svenska. Sathya Sai Baba har sagt att det  korrekta sättet att studera är att läsa, reflektera och regelbundet tillämpa. Materialet summerar Sathya Sai Babas väsentliga budskap inom ämnesområden  av särskilt intresse och kan användas för individuella studier eller studier i grupp. Avsikten  är att ge möjlighet till fördjupade studier och att genom gruppdiskussioner förstå och implementera de praktiska anvisningarna i det dagliga livet. Artiklarna är insiktsfullt skrivna förklaringar på andlighet och dess olika aspekter.

Artiklar av denna karaktär är: Visdom, Meditation, Osjälviskt idéellt arbete. 

Det finns även artiklar översatt till svenska skrivna av framstående talare, som innehåller tankeväckande tal om Sathya Sai Babas lära, praktisk tillämpning och betydelse i det dagliga livet. Medan dessa primärt är menade för individuella studier och reflektion är de likväl en utmärkt källa för gruppdiskusioner. 

Här är namnen på några sådana artiklar som ni finner i länkarna: Religionernas enhet, Jesu lära, Kvinnornas dag. De artiklar som ej är länkade här ännu kommer att sättas in allt eftersom  texterna är klara.