Sathya Sai Babas tal och skrifter

 

Sathya Sai Baba började sin  andliga undervisning vid en mycket tidig ålder genom  att sjunga och spela teater. Senare hänvisade han till andliga texter och  goda förebilder som levde ett meningsfullt liv.

Hans familj, klasskamrater, lärare och andra i byn förbluffades över den ovanliga enkelheten och tydligheten i hans budskap.  I mer än fem decennier, förmedlade Sathya Sai Baba sitt universiellt andliga budskap till grupper  från olika religioner, länder, kulturer och traditioner. Det unika med honom var att han förklarade gamla svårförståeliga begrepp med nya exempel och  insikter som riktar sig till  det moderna samhällets behov. Han betonade upprepade gånger att han hade kommit för att återställa den gamla kungsvägen till andlighet och inte för  att grunda en ny religion eller kult. 

Sathya Babas tusentals  föredrag   från 1953 till 2009 har dokumenterats i 42 volymer under namnet Sathya Sai speaks  . Många föredrag har spelats in på  video och   ljudband . Vahini böckerna (på  engelska  och andra  språk ) är en samling böcker som skrevs av Sathya Sai  Baba själv  och publicerades i månadsmagasinet, Sanathana Sarath utgiven av förlaget Sri Sathya Sai Books and Publications Trust (Ltd). Under ett flertal somrar brukade Sathya Sai Baba leda en månadslång kurs för studenter och ungdomar om indisk kultur och andlighet. Då brukade Han ge ett föredrag i slutet av varje dag. Dessa föredrag har sammanställts i serien "Summer Showers". Boken "Letters" är en sammanställning av brevväxling mellan Sathya Sai Baba och hans elever, hängivna eller funktionärer i organisationen.