Immerse your mind in good thoughts and the world will be good; soak it in bad thoughts and the world will be bad for you. So, recollect only good thoughts, think, plan and do only good deeds, and speak and act only good. Then as a result you will emulate God, the source of all good. This is the message of Shivaratri.  Sathya Sai Baba March 7 1978

Fördjupa ert sinne i goda tankar och världen kommer att bli bra.  Absorbera dåliga tankar och världen blir dålig. Så ni bör minnas endast de goda tankarna tänk, planera och gör endast goda gärningar och tala och utför bara det goda. Som ett resultat kommer ni att efterlikna Gud, källan till allt gott.      Sathya Sai Baba 7 mars 1978