Ideellt arbete i Stockholms Sathya Sai Center

 Sathya Sai centret Stockholm engagerar regelbundet sina medlemmar med att laga och servera gratis mat för äldre och hemlösa i samarbete med den ideella organisationen Ny Gemenskap i  deras resaturang. Det är ett ömsesidigt utbyte mellan Sai Centret och Ny Gemenskap med samma mål att stötta behövande, då de har en restaurang som behöver volontärer och hjälp med mat och inköp av hygienartiklar,  och vi har medlemmar som vill göra ideellt arbete. ​Volontärerna från Stockholms centret är märkbart berörda av de varma hjärtliga mötena och upplever att kraften i ideellt arbete berikar både givaren och mottagaren​.


Sathya Sai Centre Stockholm regularly engage their members to cook and serve free food for the homless and elderly in cooperation with Ny Gemenskap, in their restaurant for homeless. It is mutually rewarding as Ny Gemenskap has a restaurant that needs volunteers to help cooking and serveing food, buying toiletries and we have members who want to do voluntary work.  The volunteers from the Sathya Sai Centre are considerably moved by the warm hearty meetings and experience that the power in voluntary work rewards both the giver and the receiver.

Ideellt arbete på Ny Gemenskap 2-3 oktober 2021

För första gången efter pandemin kunde Sathya Sai Centret, Stockholm fysiskt närvara i Ny Gemenskaps restaurang igen. 5 volontärer från Sathya Sai Centret, Stockholm lagade veg. mat hemma hos en av medlemmarna och 5 andra personer var på restaurangen och lagade pasta ,hackade grönsaker och serverade gratis mat och minglade med ca 50-talet gäster. Detta är en efterlängtad regelbunden aktivitet som görs av Sai organisationens medlemmar. Vi köpte och överlämnade även underkläder, hygienartiklar, så som handtvål, duschmedel, schampo, tandkräm, tandborstar, 60 par sockor och 50 talet engångsrakhyvlar samt rakskum.  Gåvor som uppskattades mycket då de kan användas varje dag.

 Gästerna njöt av den goda maten och stämningen var glad och kärleksfull.

 

Volontary work at Ny Gemenskap 2-3rd of October2021

For the first time after the pandemic the Sathya Sai Center Stockholm could physically meet and serve food in partnership with the humanitarian organization Ny Gemenskap. They were cooking and serving free food for about 50 people on the 2-3 rd October 2021. This is a regular voluntary  activity conducted by the organization where members cook spaghetti sauce at someones home and others meet at the restaurant to cook pasta and serve a wholesome vegetarian meal for  eat with the guests and share their experiences. The food was very much appreciated.

A total of 10 volunteers participated in the event and guests enjoyed good food cooked with love, in addition to pleasant company to lighten their day.  Sathya Sai Center also provide for needed articles such as underwear, hand soup, shower cream, shampoo, toothpaste toothbrushes, 60 pairs of socks and about 50 disposable razors. The gifts were very much appreciated.