VÄRNA OM PLANETEN (VOP)

 

Naturen är mer avancerad än människan, och för att värna om den bör människan utnyttja den inom vissa gränser. När hon utnyttjar naturen hänsynslöst reagerar den ogynnsamt, och då uppstår problem. För att värna om naturen måste människan tillämpa ”tak på önskningar”.

                                                          Sathya Sai Speaks vol.26 kap.3, januari 1993

Projektet ”Värna om planeten” kommer varje år att fokusera på att minska våra begär, vårt utnyttjande av resurser och materiella ägodelar och därmed vår belastning på ekologin, eftersom grundtanken är att värna om vår miljö och att leva ett lyckligare liv.       

                       

Temat för VOP 2019 är "Värna om planeten - Dags för handling"

Temat bygger på den kraft som utvecklades ur "Värna om planeten projektet" (VOP) och den första Go green konferensen någonsin i Prashanti Nilayam 2018. Alla Sathya Sai center, grupper och skolor uppmuntras att förenas och gå till handling mot de miljömässiga utmaningar som vår planet utsätts för.

För att stödja detta kommer den Internationella VOP-gruppen att under hela året dela med sig av en mängd material och uppföra interaktiva sammanträden för att göra det möjligt för er att delta i VOP programmet, inklusive Go Green Champions Network (GGCN).

Mål

  • Fördjupa förståelsen för Sathya Sai Babas budskap och för hur dessa skall tillämpas i det dagliga livet genom regelbundna webb baserade föredrag och studiecirklar.
  • Skapa nätverk av Go Green Champions Network (GGCN) och skapa en plattform för att dela de bästa övningarna, fallstudier, gruppstudier och stödåtgärder på plats.
  • Stödja praktisk tillämpning av Go Green ansträngningar genom att skapa temamaterial och informerande media som kan användas av alla, speciellt Go Green Champions.
  • Uppmuntra allmänheten till engagemang och utåtriktad verksamhet genom att fira tillfällen som Jordens dag, Jordens timme, och Tjäna planetens dag.

 

Fler 2019 nyheter och material kommer strax!

http://www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/conferences/go-green-2018/home/protect-the-planet-booklet.pdf