Den 8 November 2013, drog en tyfon mav kategori 5 med namnet Haiyan, fram över  Guiuan, en liten stad i Östra Samarprovinsen på  Filipinerna. Stormen påverkade uppskattningsvis 15 miljoner människor, varav ,6 300 rapporterades döda.

Det blev omfattande förstörelse efter stormen i Tacloan City, med många förstörda byggnader, ner fallna träd  och bilar i högar. De lägre liggande områdena på östra sidan av Tacloban City drabbades värst,där vissa områden var helt utplånade. Översvämmningen utbreddesig 1 km upp på land på östkusten.

Stadsförvaltaren

City administrator Tecson John Lim stated that roughly ninety percent of the city had been destroyed. Journalists on the ground have described the devastation as, "off the scale, and apocalyptic". Many families lost some family members or relatives; families came in from outlying provinces looking for relatives, especially children, who may have been washed away. The entire first floor of the Tacloban City Convention Centre, which was serving as an evacuation shelter, was submerged by the storm surge. Many residents in the building were caught off-guard by the fast rising waters and subsequently drowned or were injured in the building.

 Tecson John Lim konstaterade att 90% av stden var förstörd. Journalister på plats beskrev förstörelsen som "utanför karta" och "apoklyptisk". Många familjer förlorade familjemedlemmar  eller anhöriga. Familjer kom från kringliggande områden och sökte anhöriga, speciellt barn, som kunde ha spolatsbort. Hela första vångingen på Tacloban Citys stadshus ,som tjänade som evakuerings center, var nedsänkt under vatten av stormens  svallvågor. Många boenden i byggnaden överraskades av det snabbt ökande vattenmassorna och drunknade följdaktligen eller låg skadade i byggnaden.

Sathya Sai International Organisation (SSIO) reagerade omedelbart. Personal och förnödenheter distribuerades av många volontärer från hela världen. Under de två kommande åren erbjöds hjäp iform av samhällsstödjande åtgärder inkluderande mat till behövande, meicinska kliniker, undervisning i mänskliga värden och hjälp med att bygga upp nya klassrum i kommunala skolor.

En permanent Sathya Sai Mödravård och Medicinsk klinik  upprättades 2015. Mer än 100 internationella Sai voluntärer deltog i hjälpinsatserna. De stöttades av en grupp lokala volontärer som inte bara var värdar till de internationella volontärerna utan också tog hand om finanser och logistiken av transporter till och från Manila to Tacloban. Lokala Sathya Sai voluntärer koordinera inköp av medicin och frakta dem med militärflyg. Ibland hände det att volontärer var tvungna att resa 24 timmar med lastbil över land och hav för att frakta mediciner till Tacloban i tid till en medicinsk klinik.