Hur vi bör fira Jesu födelse.

 

Jesu födelse markerar början på den kristna tideräkningen. När vi läser bibeln, ser vi Kristus som en fulländad person som förkunnade sanningen för världen.

När berättelsen om hur jungfru Maria födde Jesus uppenbaras känner alla kristna sig med all rätt stolta och känner att denna mystiska födelse är resultatet av någon gudomlig kraft och att Maria var en mycket helig kvinna och de framhåller dessa fakta för världen med stor stolthet.

 

Kristus offrade sitt liv för dem som satte sin tillit till honom. Jesu födelsedag måste firas av hela mänskligheten, därför att sådana gudomliga personligheter som föds med en uppgift tillhör hela mänskligheten. De bör inte begränsas till ett enskilt land eller samfund.

 

Det är därför helt rätt att Jesu födelsedag firas eftersom han kände behovet att rädda mänskligheten och strävade efter att uppnå detta. Men firandet måste uttryckas genom att leva upp till hans lära, vara trogen mot de kristna principerna genom att utföra de andliga övningarna och uppleva den medvetenhet om Gud som Jesus försökte väcka. Dagen måste tillägnas renandet av våra begär och känslor genom meditation på de dygder och de värden som Jesus framhöll.

 

Det är värdelöst att bara be till Gud en dag om året och sedan glömma Honom resten av året. Det är en skenbar tillbedjan, som inte kommer från hjärtat. Vi är endast sanna kristna när vi lever i enlighet med Kristi lära och utövar den i vårt dagliga liv. Även om vi bara följde två av hans budord, skulle det vara tillräckligt.

 

Jesus sa: ”Älska alla”. Vi firar Jul, men hur mycket tillämpar vi kärlek? Det finns kärlek i allas hjärtan. Dela den med åtminstone tio personer varje dag. Det är sällan det görs. Människor är mer måna om att ta emot än att ge. De är bara villiga att ge bort saker som de inte tycker om. Det finns ingen uppoffring i det.

 

Kristus lärde människor att älska alla varelser och tjäna dem med medkänsla. Det är endast genom att praktisera dessa ideal som man verkligen kan fira hans födelsedag. Sanningen finns i ert hjärta, så det gudomliga inom er bör återspeglas i varje handling. Du bör leva i kärlek och leva ett liv i osjälviskt tjänande baserat på kärlek.

 

Psalmer och ljus, läsning av Bibeln och dramatisering av händelser som omgav Jesu födelse är inte nog för att fira Jesu födelsedag. Inte heller bör ni fira jul genom festande och nöjen. Fira hellre julen, genom att besluta att praktisera åtminstone ett av de budord som Jesus förkunnade eller sträva efter att uppnå åtminstone ett av de mål som han satte upp för människan. Gör era hjärtan rena, era handlingar heliga, och ha välvilliga känslor för alla människor.  Detta är bästa sättet att fira Jesu födelsedag.

 

Redan i unga år tillkännagav Jesus att han var Guds budbärare. Faktum är att alla människor är födda som Guds budbärare. Det enda syftet med detta liv är att framhålla Guds närvaro i allt, Hans storhet och ära. Varje människa är en budbärare för sina medmänniskor, anförtrodd uppgiften att sprida kunskap om den glädje som förlorats. Om hon utför denna uppgift på felaktigt sätt och slösar bort sina år genom att tillfredsställa sina sinnen förlorar hon denna möjlighet.

 

Låt mig uppmana er att fördriva, två synder från ert sinne, till minne av denna heliga Juldag - självförhärligande och skvaller. Ta upp en vana: kärleksfullt tjänande av de svaga, hjälplösa, lidande och olyckliga. Tillbe Jesus genom att följa hans ideal. På det sättet betyder tillbedjan att älska andra av hela ditt hjärta. Detta är den enda rätta vägen att fira Jesu födelse.

 

 

Julhögtiden firas i många länder med ståt, munterhet, och uppsluppna festligheter. I varje land, finns det mindre grupper av människor som går till sina respektive kyrkor, lyssnar till predikan och sedan återvänder till sina hem. Det finns många kyrkosamfund bland kristna och medlemmarna firar Jul på olika sätt.

 

Men ingenstans i världen kan du finna Jul firad med en sådan högtidlighet och helighet som i Prashanti Nilayam. Endast här samlas kristna från alla kyrkosamfund och förenas med män och kvinnor från andra religioner för att fira Jul – för att tillbe Gud och fira denna högtid i en sådan helig atmosfär. Här samlas män och kvinnor från alla länder såsom Tyskland, Ryssland, Argentina, Amerika och många andra länder där man talar olika språk. Här samlas alla och gör något tillsammans. Här är en konkret manifestation av människans brödraskap och Guds faderskap. Här ser ni brödraskap i handling, ett bemötande från hjärta till hjärta och kärleksfullt samförstånd. Detta borde sprida sig till alla länder.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                 Be like Jesus s. 14-16.